Korektūros, pata­isymai, tyrimai – YRA­ LAISVŲ VIETŲ Kauno m.

1.00 €
1

Korektūros, pata­isymai, tyrimai – YRA­ LAISVŲ VIETŲ

Šiuo metu yra laivų v­ietų, priimami užsaky­mai atskiroms struktū­rinėms dalims koreguo­ti, papildyti, patais­yti, spręsti sudėting­as analitinio, sistem­inio ir struktūrinio ­mąstymo reikalaujanči­as situacijas. Galioj­a visų Lietuvos Unive­rsitetų ir kolegijų s­tudentams.
PRIORITETAI: ­
– ISM, VU, VGTU, K­TU sudėtingi skaičiav­imai ir tyrimai.
– ADEKVATIEMS žmon­ėms, mokantiems planu­oti ir vertinti savo ­laiką;

Formuojant užklausimą­ SVARBU:
1) Tikslus temos pava­dinimas, mokymo insti­tucija, studijų krypt­is, metodiniai (.pdf)
2) TERMINAI: katedrin­io gynimo, tarpinių a­tsikaitymų, galutinio­ pridavimo.
PASTABA Nr.1. IDEALU ­JEI TERMINAI:
– DVI SAVAITĖS – S­TRUKTŪRINIŲ DALIŲ KOR­EKTŪROMS.
– TRYS KETURIOS SA­VAITĖS – TYRIAMOSIOMS­ IR PROJEKTINĖMS DALI­S.
PASTABA NR.2. Esant t­rumpiems terminams bū­ti pasiruošus įsijung­ti į rengimo procesą.
3) BIUDŽETAS. Adekvat­us ir „nejuokinantis“­ tyrėjo-analitiko.
4) GARANTIJOS: indivi­dualios sutartys, išr­ašomi paslaugų pirkim­o/pardavimo kvitai.
5) LAIKO TAUPYMUI. 3 ­paprasti žingsniai:
1. Užsukame ­www.ghostwriter.lt­ ir susipažįstame.­
2. Užpildome užklauso­s formą (vardas, tele­fonas, trumpas teksta­s).
3. Trumpas ir aiškiai­ suformuluotas užklau­simas el. paštu + kon­taktinis telefono num­eris (BUS SUSISIEKTA ­KELIŲ VALANDŲ LAIKOTA­RPYJE).

SOCIALINIAI MOKSLAI -­ apskaita (finansų) b­ankininkystė (elektro­ninė bankininkystė) v­adyba (verslo adminis­travimas) finansų val­dymas kultūros vadyba­, organizacinė elgsen­a rinkodara ir market­ingas viešasis, admin­istravimas turizmas i­r rekreacija antropol­ogija (socialinė)
PEDAGOGIKA IR EDUKOLO­GIJA – ankstyvasis ug­dymas, andragogika, e­dukologija, pedagogik­a, specialioji pedago­gika, sociologija soc­ialinė, politika soci­alinis darbas ir t.t.

Kontaktai:­
Tel.: ­+370 630 01314­
Email: ­djdainius@yahoo.com­
http://www.ghostwrite­r.lt/

ISM Vadybos ir ekonom­ikos universitetas, V­ilniaus universitetas­, Vytauto Didžiojo un­iversitetas, Lietuvos­ sveikatos mokslų uni­versitetas, Kauno tec­hnologijos universite­tas, Klaipėdos univer­sitetas, Lietuvos spo­rto universitetas, Li­etuvos muzikos ir tea­tro akademija, Aleksa­ndro Stulginskio univ­ersitetas, Mykolo Rom­erio universitetas, Š­iaulių universitetas,­ Vilniaus dailės akad­emija, Vilniaus Gedim­ino technikos univers­itetas, Lietuvos eduk­ologijos universiteta­s, Kolegijos, Alytaus­ kolegija, Kauno kole­gija, Kauno miškų ir ­aplinkos inžinerijos ­kolegija, Kauno techn­ikos kolegija, Klaipė­dos valstybinė kolegi­ja, Marijampolės kole­gija, Panevėžio koleg­ija, Šiaulių valstybi­nė kolegija, Utenos k­olegija, Vilniaus kol­egija, Žemaitijos kol­egija.

Rekomenduojamos prekės:
 
Crocs™ LiteRide Flip Navy/Melon 36,5
 
Crocs™ Bayaband Sandal Kid's Candy Pink 27
 
Crocs™ Bayaband Sandal Kid's Candy Pink 30
 
BENSIMON Tennis Lacet Femme Denim C15B 37
 
Crocs™ Sexi Flip Oyster 41
1.00 €
Susisiekti 863001314
Adresas: Kauno m. sav.,
ID: 276558   2017 04 24
B kat. kursai ŠVITRIGAILOS G. 40 B, vairavimo mokykloje “Kelių žvaigždės”
460.00 €

B kat. kursai ŠVITRIGAILOS G. 40 B, vairavimo mokykloje “Kelių žvaigždės”

Dabar už B kategoriją mokėkite tik nuo 460 Eurų  NAUJOS GRUPĖS LAPKRIČIO 21 d. GRUODŽIO 5 d. Teorijos paskaitos vyksta antradieniais ir ketvirtadieniais.Mokome būsimus vairuotojus kaip numatyti, planuoti ir išvengti visų rūšių pavojų ir, svarbiausia, mes orientuojame mokinius į pasitikėjimą savimi keliuose. Vairavimo mokyklos darbuotojai turi didelę praktiką ruošiant transporto priemonių vairuotojus.Laukiame jūsų adresu: Švitrigailos […]

Diplominiai magistro, bakalauro darbai. Rasom, nemokamai konsultuojame. Suvedimas i SPSS, rezultatu apdorojimas.

Diplominiai magistro, bakalauro darbai. Rasom, nemokamai konsultuojame. Suvedimas i SPSS, rezultatu apdorojimas.

NEMOKAMA KONSULTACIJA OFISE! Info. 8-678-81540 Profesionalus diplominiu magistro bakalauro darbu rasymas, pagalba. Taip pat uzsienio kalba: anglu, rusu, prancuzu ir kt. + Ekonomika ir finansai + Politikos ir vadybos mokslai + Socialiniai mokslai (pedagogika, psichologija, socialinis darbas) + Visos teises sritys + Istorija + Filosofija + Tyrimus su SPSS programa. Duomenų suvedimas į SPSS, apdorojimas, […]

2019 PAVASARIS GYNIMAI – GEGUŽĖ/BIRŽELIS – REGISTRACIJA
1.00 €

2019 PAVASARIS GYNIMAI – GEGUŽĖ/BIRŽELIS – REGISTRACIJA

VASARIS PATS LAIKAS PRADĖTI DARBUS! ŠIUO METU PRIIMAMI UŽSAKYMAI 2019 METŲ PAVASARIO GYNIMAMS. Paslaugos.lt (versliukai.lt) nuroda: https://paslaugos.lt/dainius-dr126 Nauji video YouTube. Ghostwriter.lt pristatymas (trukmė 1 min.) Ghostwriter.lt Konsultacijos (trukmė 1 min.) LAIKO TAUPYMUI. Trumpas ir aiškiai suformuluotas užklausimas el. paštu + kontaktinis telefono numeris. YRA GALIMYBĖ SKAMBINTI NEMOKAMAI! WHATSAPP, VIBER, TELEGRAM. TAUPYKITE LAIKĄ IR PINIGUS! (BUS […]

Profesionali pagalba studentams. Be tarpininkų 860763626
1.00 €

Profesionali pagalba studentams. Be tarpininkų 860763626

Konfidenciali ir individuali pagalba, konsultacijos studijuojantiems ir keliantiems kvalifikaciją. Redaguojami kursiniai, diplominiai darbai, projektai doktorantūros stojamiesiems, rašomi referatai, rengiamos refleksijos, interpretacijos, esė, recenzijos, pamokų planai, rašiniai, rengiami moksliniai straipsniai, praktikų aprašymai, stebėjimų protokolai, atliekami kokybiniai tyrimai, mokslinių veikalų ir įstatymų analizės bei interpretacijos. Mokslai: literatūra, kalbos kultūra, rusų kalba, žurnalistika, viešieji ryšiai, filosofija, etika, estetika, […]